Link

ทนายความชั้น ๑ สำนักงานทนายความ กฤษณ์ กฎหมายและธุรกิจ ว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีหย่า

ทนายความชั้น ๑ สำนักงานทนายความ กฤษณ์ กฎหมายและธุรกิจ

สำนักงานทนายความ กฤษณ์ กฎหมายและธุรกิจ ให้บริการว่าความทั่วราชอาณาจักร (กรุงเทพ-ต่างจังหวัด) คดีแพ่ง คดีอาญา และให้คำปรึกษากฎหมาย ด้วยทีมทนายความผู้มีประสบการณ์ซึ่งทำคดีให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในคดีต่อไปนี้
  • คดีแพ่ง ผิดสัญญา เรียกให้ชำระหนี้ ประนอมหนี้ ฟ้องเรียกเงินคืน ร่างสัญญา ฟ้องเช็คเด้ง ผิดสัญญาหุ้นส่วน
  • คดีที่ดิน บุกรุก คดีก่อสร้าง คดีฟ้องผู้รับเหมาก่อสร้าง คดีฟ้องผู้ว่าจ้างก่อสร้าง คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายคอนโดไม่เสร็จ หรือก่อสร้างล่าช้า คดีฟ้องนิติบุคคลหมู่บ้าน อาคารชุด
  • คดีครอบครัว ข้อพิพาทพินัยกรรม ร่างพินัยกรรม ฟ้องหย่า รับรองบุตร ขออำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียว แบ่งสินสมรส ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องเรียกบุตรคืน ฟ้องละเมิดอำนาจปกครอง
  • คดีอาญา คดีฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์ บุกรุก หมิ่นประมาท ทำร้ายร่างกาย เจตนาฆ่า
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญา จดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ฟ้องคดีทรัพย์สินทางปัญญา
  • คดีแรงงาน ฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ฟ้องนายจ้าง ฟ้องลูกจ้าง
  • คดีปกครอง ฟ้องหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ฟ้องเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการกระทำละเมิด ฟ้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ.
  • คดีประกันภัย ฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต
  • ทนายรับรองลายมือชือ (Notarial Service Attorney) รับรองเอกสาร โนตะรี เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ
  • แปลเอกสารภาษาต่างประเทศ ภาษากฎหมาย

ติดต่อและปรึกษาทนายความ Hot Line: 081-822-7888 หรือ  081-899-1604 

Email: partner@bangkoklawyer1998.com 
ทีมทนายความชั้น ๑
ทนายความกิต ไกรบวรวิช
กรรมการและผู้บริหารสำนักงานทนายความ 
นิติศาสตร์บัณฑิต
วารสารศาสตร์บัณฑิต
Master of Art (Journalism), Australia (ออสเตรเลีย)
ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน เนติบัณฑิตยสภา
ทนายความวิภพ สีหาโมข 
หุ้นส่วนอาวุโส 
นิติศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง เนติบัณฑิตยสภา
ทนายฉัตรสุภณ ห้วยทราย 
ทนายอาวุโส
นิติศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรการเรียกร้องค่าสินไหมดแทน สมาคมประกันภัยไทย
ติดต่อและปรึกษาทนายความ Hot Line: 081-822-7888 หรือ  081-899-1604 

Email: partner@bangkoklawyer1998.com 
 
สำนักงานทนายความ กฤษณ์ กฎหมายและธุรกิจ
ตั้งอยู่ที่ 69/1547 อาคารแชปเตอร์วัน ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
สำนักงานสาขา ปทุมธานี
เลขที่ 69/1547 พฤกษาวิลล์ รังสิต-องค์รักษ์ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 121
Advertisement

Bangkok Lawyer Thailand

  BANGKOK LAWYER

Professional Thai Lawyers

English Speaking Thai Lawyers

Legal Services

Since 1998


Notary Public: Detective: Serious Criminal Defense: Business & Investment Law: International Trade Dispute: Child Custody & Divorce

We speak your language and understand your needs! 

Bangkok Lawyer Co., Ltd is officialy registered with the Department of Business Development. Our experience Thai lawyers can assit your legal matters in Thailand and provide you the practical solution for your legal problems. Our law firm is listed and referred by USA , UK , Canada and New Zealand embassies in Bangkok. We do not only provide service in Bangkok but also other provinces in Thailand e.g. Cholburi, Rayong, Chaing Mai, Chaing Rai, Prachaubkirikun, Surajthani, Samui, Phuket, Krabi etc.In the international level, we also have our strategic networks overseas e.g. law firms in Malaysia, Hong Kong, Singapore, and Japan. We work internationally and specailize in Thai laws.

Our Lawyer

Kit Kraibavornwish  (Managing Partner)

LLB. Dhurakij Pundit University

BA. (Journalism), Bangkok University

Grad Dip (Communication), La Trobe University, Australia

MA. (Media Communication), La Trobe University, Australia

Practice Areas: Civil & Criminal Litigation, Shipping & Maritime, Corporate & Commercial, Real Estate, InternationalTrade Laws

Wiphop Sihamok  (Partner)

Languages: Thai, English

LLB. Ramkhamhaeng University, Thailand

Practice Areas: Litigation, IP Registration, Transportation, Corporate & Commercial, Family & Child Custody Laws

Chatsupon Huaysai  (Associate)

Languages: Thai, English

LLB. Ramkhamhaeng University, Thailand

Practice Areas: Litigation, Family & Child Custody, Real Estate, Immigration Laws

Practice Areas :

-Serious Crime Abuse

-Child Custody & Adoption

-Family Law including marriage, divorce, and estate planning

-Debt Recovery

-Shipping & Maritime

-Labour Law

-Notary Public Service

-English /Thai Translation

24/7 LEGAL HELP!

Drug Abuse

Extradition

Fraud

Road Traffic Accident

Theft

Robbery

Misappropriation

Our lawyer team including five lawyers and three supporting staff. We work around the clock and can responde your inquiry promptly. Please do not hesitate to contact us via our mobile number.

If you are arrested and pressed criminal charges in Thailand, WE CAN HELP YOU!

We are criminal defense lawyer who specialize in criminal cases e.g. drug, murder, theft, embezzlement, traffic accident, defamation, extradition, immigration etc. If you are sued or arrested in Thailand, please call us for help 24/7 to our

FREE Consultation 24/7 over the phone!  If you are required to meeting with our lawyer, please call make an appointment in advance.

Domestic Call          :   081 8991604

International Call    :   +66 818 991 604

Email                        :   partner@bangkoklawyer1998.com

                                      expatlawyer@gmail.com

website                    :   www.Thailand-english-speaking-lawyer.com

  

Thailand Shipping Maritime Lawfirm

http://www.thailand-shipping-maritime-lawfirm.com/

Bangkok Lawyer Company Limited : We are the specailist in shipping & maritime law in Thailand.

Bangkok Lawyers Thailand

HOTLINE: +66 88 3988 781 (24 HOURS)

Bangkok Lawyer Company Limited deals with all aspects of shipping & maritime and aviation law. The Firm’s skill in these areas are facilitated by its international connections e.g. in Singapore, Japan, Malaysia, Indonesia, and China. We also have our international strategic network in Singapore, Malaysia, Indonesia and Japan.  

Having represented leading domestic and commercial carriers in matters both nationally and internationally, we are well versed with advising clients on policy issues relating to shipping and maritime regulations and dealing with commercial conflicts arising out of international trade and transport.

Our services include:
*Ship Arrest
*Charter Party Contracts
*Demurrage
*Purchase Sale and Mortgage of Ships
*Bills of Lading
*Insurance Advise
* Arresting of Vessels
* Advise to Airlines
* Contracts and Leasing of Aircrafts
* Joint Venture Agreements
* Tour Operations
* Passenger Disputes
* Personal Injury Claims
Summary of Thailand’s Carriage of Goods by Sea Act (COGSA)
Thailand is not a signatory to any international conventions relating carriage of goods by sea i.e. Hague Rules, Hague Visby Rules or Hamburg Rules but some principles in those international Conventions were adopted in Thai COGSA particularly, it was mainly influenced by the provisions of Hamburg Rules.
Carriers
As influenced by Hamburg Rules, there are two kinds of the carrier under Thai COGSA, namely, the ‘carrier’ who enters into the contract of carriage of goods by sea with the shipper and the ‘actual carrier’ who does not enter into the carriage contract with the shipper, but has been entrusted by the carrier to carry the goods even for any part of the carriage under the contract.
Application
The Act shall compulsorily apply if one of the parties in the dispute is a Thai national or Thai entity. The Act neither apply to the carriage of goods within the Thai waters nor the carriage of goods under a charterparty.
Carriers’ Liability
The carrier (including the ‘actual carrier’) is presumed by law to be liable for the loss, damage and delay in delivery of the goods, except where he can prove that such loss, damage or delay arose or resulted from the following causes:-
1. force majeure;
2. perils, dangers and accidents of the sea or navigable waters;
3. an act of war or a fighting between armed forces;
4. civil war, riots, subversion and civil commotions;
5. detention, arrest, restraint or any interference made against the ship by the ruler of any State or territory, or under provisions of law, provided that it is not caused by fault or neglect of the carrier;
6. quarantine restrictions;
7. strikes, lockouts, stoppage or intentional slowdown at any port which obstruct the loading and discharge of goods, or berthing or unberthing;
8. act of piracy;
9. fault of the shipper or consignee, particularly on insufficiency of packing or packing unsuitable for the condition of the goods and insufficiency or inadequacy of marks;
10. inherent vice;
11. latent defects of the ship not visible or discoverable by inspection with care and skill which can normally and properly be expected of a person engaged in an occupation of inspector of ships;
12. error in navigation arising from the fault of the pilot in discharging of his duties or from the pilot’s instruction;
13. any other cause arising without fault or neglect or privity of the carrier or without fault or neglect of the agents or servants of the carrier.
Limitation of Liability
In case of damages resulting from loss of or damage to all or part of the goods, the liability of the carrier is limited to an amount of 10,000 baht per package or 30 baht per kilogramme of net weight of the goods, whichever is greater. As for damages resulting from delay in delivery of the goods, the liability of the carrier is limited to an amount equivalent to two and a half times of the freight payable to the goods delayed, but not exceeding the total freight payable under the contract.
Loss of Right to Limit Liability
If the loss or damage or delay in delivery occurred as a result of a negligence or a wrongful act of the carrier or his agents or servants, the carrier is not entitled to the benefit of the limitation of liability. The limitations are not applicable in the case where a higher limitation is stipulated in the bill of lading, or where the value of the goods has been declared to the carrier, or where the carrier fails to note in the bill of lading any particulars notified by the shipper, with the intent to deceive the consignee.
Time Limit
The claim for damages, loss or delay in delivery of goods is barred by prescription if no action or arbitration proceedings have been commenced or instituted within one year from the day the delivery of the goods to the consignees. However, the right to claim compensation for damages resulting from the delay in delivery of the goods ceases to exist if the consignee fails to give to the carrier a written notice within 60 days from the time of taking of the delivery of the goods. Before the expiration of the one-year time limit, the carrier may grant to the claimant a written time extension.

We speak your language and understand your needs!

Our experience Thai lawyers can assit your business in Thailand and provide you the practical solution for your business.  Our law firm is listed and referred by UK and New Zealand embassies in Bangkok.   We do not only provide service in Bangkok but also other provinces in Thailand e.g. Cholburi, Rayong, Chaing Mai, Chaing Rai, Prachaubkirikun,  Surajthani, Samui, Phuket, Krabi etc.
In the international level, we also have our strategic networks overseas e.g.  law firms in Malaysia, Hong Kong, Singapore, and Japan.  We work internationally and specailize in Thai laws.

Bangkok Notary:Notary Public Service

http://bangkoknotary.com/

Welcome to bangkoknotary.com
Our firm, Bangkok Lawyer Limited Company, provides you the mobile notary service and company formation with the most reasonable fee! Our notaries are speak English fluently. Our service is Thailand countrywide:

• Notary Public Service staring from 1,500 Baht
• English-Thai and Thai-English Translation staring from 800 Baht
• Company Formation or Set up other kinds of legal entities e.g. limited partnership, foundation or association starting from 15,000 Baht.

Contact us now: Mr. Kitsanachai (Kit) Kribavornwish, Office Manager;

Email:     notarybkk@gmail.com
Hotline:  081 899 1604 (24 Hours) or overseas call +66 81 899 1604.
Fax:        02 5497 402
Head Office: Bangkok Lawyer Limited Partnership No. 1 Zuellig House Level 8, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Branch Office: 26/142, Chonlamarkpichan Road, Ladsawai, Pratumtani 12150

Notaries will charge Baht 1,500 per each signature. The fees for each signing depends upon the number of signatures and who is requesting service. So of course, the fees could be less for numerous signatures.

Travel fees are allowed to be charged if the signer agrees to the fees. All travel fees are disclosed prior to travel. Notary fees are separate from the travel fees. Travel fees are based upon mileage/distance, after hours, location, and number of documents/signatures.

A Notary does NOT give any legal advice regarding any documents signed. Only an attorney can give you legal advice regarding your documents.

Notary services for Individuals

We can help with the correct completion notarization and authentication of all types of documents for use abroad including

• Powers of Attorney for use anywhere in the world 
• International Affidavits, Sworn Statements and Depositions
• Notarizing private agreements for use abroad 
• Property documents for use abroad
• Bank instruction letters 
• Copyright documents for worldwide use
• Education Certificates for worldwide use 
• Doctors and dentists Examination Submission
• Certified copy document
• Lost passports & birth certificates
• Marriage certificates & confirmation of single status • Retirement life certificates
• Certified copy passports

Notary services for Business

I can help you in the notarisation and authentication of the full range of Corporate or business documents for most purposes including:

• Powers of Attorney on behalf of a company, LLP or other trading medium 
• Notarising certificates of incorporation or Memorandum and Articles of Association 
• Notarised Certificates of Company Good Standing 
• Certification of the identity of Directors, Secretaries or other company officers
• Notarising the Execution of Commercial Contracts for use abroad
• Opening company Branch offices or Bank Accounts in or outside the UK
• Affidavits, sworn or statutory Statements or Declarations, Witness statements
• Certified copies of company resolutions, minutes, and reports

Help processing your documents

Each case is different but usually you will need to: 
1. make an appointment 
2. bring evidence of your identity – generally: 
– a current valid passport and 
– a document to prove your address, for example 

– photo card driving licence or 
– council tax bill 
– utility bill for electricity gas or water 
– bank or credit card statement

3. the Notary has a duty to take reasonable steps to ensure that the transaction is valid – he has ‘a duty to the transaction’ so he will need to: 
– be satisfied that you understand any document, particularly a document not in English 
– see any papers or documents relevant to the validity of the matter. 

The notary must be sure that both you and he understand the documents and their effect abroad. A translation by a qualified interpreter may be necessary, who will require an additional fee. I have access to suitable interpreters. 

It will be a great help if you can send to me before the appointment

1. the document(s) to be notarised 
2. any email or letter of instruction (from whoever is asking for the document in the foreign country) as to how that country requires the document completed. The key question is what will work in the country concerned, and each country can be different! By email is best (so I can add in the names & signing details), but to fax, post or deliver in person are alternatives. 

Contact us now: Mr. Kitsanachai (Kit) Kribavornwish, Office Manager;

Email:     notarybkk@gmail.com
Hotline:  081 899 1604 (24 Hours) or overseas call +66 81 899 1604.
Fax:        02 5497 402
Head Office: Bangkok Lawyer Limited Partnership No. 1 Zuellig House Level 8, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Branch Office: 26/142, Chonlamarkpichan Road, Ladsawai, Pratumtani 12150